Platanenweer

In 1880 wordt de nalatenschap van Willem Jans Nienhuis gescheiden en verdeeld. Willem Jans Nienhuis (overleden op 25 november 1862) is gehuwd met Hilje Pieters van Okkema. In de notariële acte van de verdeling worden de volgende vijf kinderen genoemd:
Anje Nienhuis, landgebruikster wonende te Garrelsweer, weduwe van Menke Meertens Ubbens;
Pieter Nienhuis, landbouwer wonende te Merum onder Loppersum;
Fokke Nienhuis, zonder beroep wonende te Garrelsweer;
Geert Nienhuis, landbouwer wonende te Garrelsweer;
Hilje Nienhuis, zonder beroep wonende te Garrelsweer.

De nalatenschap wordt op waarde geschat en vervolgens gescheiden en verdeeld.
De voordelige staat bevat onder andere twee kadastrale percelen gemeente Loppersum C 80 en C 81. In de akte van 11 november 1880 wordt dit als volgt beschreven;
Drie hectare zeventien are eigen land waarop door de comparant onder sub II a (= Anje Nienhuis) een behuizing en schuur is gebouwd gelegen te Garrelsweer bekend onder kadastrale stukken der gemeente Loppersum sectie C met de nummers 80 en 81 door partijen gewaardeerd op vierduizend vierhonderd tweeëntachtig gulden en zestig cent (ƒ 4482,60).